Εξετάσεις του μαθήματος της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών

02 / 09 / 2020

Οι εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως (αποφάσεις Συγκλήτου ΑΠΘ αρ. 3024/26-5-2020, 3030/29-7-2020).

Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο αρχείο για το πρόγραμμα.

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Εξετάσεις μαθήματος τηςελληνικήςως δεύτερης/ξένηςγλώσσαςτων αλλοδαπών φοιτητών

Είδος αρχείου: pdf409.40 KB

Κατεβάστε το αρχείο

share