Εξετάσεις μαθήματος: “Πιάνο Αρμονία” (διδ. Μπιλιλής Αθ.)

02 / 09 / 2020

Όσες/οι φοιτήτριες/τές πρόκειται να εξεταστούν στα μαθήματα ΠΙΑΝΟ ΑΡΜΟΝΙΑ 1 & 2 (διδ. Μπιλιλής Αθανάσιος) παρακαλούνται να δηλώσουν την ώρα συμμετοχής τους στις εξετάσεις, στον παρακάτω υπερσύνδεσμο : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L9rZr9vDF2VETjav5vYxOXaFqCb1sNAV…

Στην ίδια φόρμα συμμετοχής στον πιο πάνω υπερσύνδεσμο, θα πρέπει να δηλώσουν εάν θα εξεταστούν σε δια ζώσης εξέταση με φυσική παρουσία ή μέσω skype ( skype address: musicbililis)

Οι εξεταζόμενες/οι παρακαλούνται επίσης να δηλώσουν στην φόρμα συμμετοχής και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, μπορούν να απευθυνθούν στον κ. Μπιλιλή στο email : musicbililis@gmail.com


share