Εξετάσεις μαθήματος: “Φωνητική και Ακουστική Καλλιέργεια Ι & ΙΙ” (Καλαϊτζίδου-Δημηνάκης)

02 / 09 / 2020

Στον επισυναπτόμενο σύνδεσμο μπορείτε από σήμερα να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Η λίστα θα είναι ενεργή προς συμπλήρωση μέχρι τις 6/9.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZmaQJJBrbx9UpKG4nRuhqcYP_H0fO8cAk_YAB493Gmk/edit#gid=1996188359


share