Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 2012. Aποτελεί το επιστημονικό σωματείο που εκπροσωπεί όλους τους μουσικολόγους της Ελλάδος, και έχει έδρα της το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ.

Τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας είναι μέλη Δ.Ε.Π. και ομότιμοι καθηγητές των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στους καταστατικούς στόχους της Εταιρείας περιλαμβάνονται:

α) η θεραπεία της επιστήμης της Μουσικολογίας και η καλλιέργεια των επιμέρους κλάδων της
β) η ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα επιστημονικά και
επαγγελματικά ενδιαφέροντα των μουσικολόγων, η συνεχής εξύψωση του επιστημονικού επιπέδου και η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για την μουσικολογική μελέτη, έρευνα, διάσωση παντός είδους συναφούς αρχειακού υλικού και η εξασφάλιση της διαφύλαξης και προσβασιμότητάς του, και όλα αυτά με έμφαση σε ό,τι αφορά την ελληνική μουσική
γ) η εμπέδωση και η κατοχύρωση του επιστημονικού-κοινωνικού ρόλου και τηςιδιότητας του/της μουσικολόγου
δ) η επαγγελματική αναγνώριση της ιδιότητας του/της μουσικολόγου, η κατοχύρωση του επαγγέλματός του/της και η προάσπιση των επαγγελματικών του συμφερόντων· και ε) η κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων του/της μουσικολόγου.

https://musicology.mus.auth.gr