Ενημέρωση για συγγράμματα για το μάθημα “Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας”

08 / 11 / 2021

Εκ μέρους της αναπλ. καθηγ. Α. Παπαδοπούλου και της επίκ. καθ. Α. Δεσποτίδου

Τα προτεινόμενα συγγράμματα για το μάθημα “Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας” είναι :

1. Λ. Κοτσίρης, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Κοινοτικό Κεκτημένο (7η) έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2017

2. Δ. Καλλινίκου, Πνευματική Ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα (3η) Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα.


share