Εγγραφή φοιτητών ως μελών του συστήματος βιβλιοθηκών ΑΠΘ.

14 / 10 / 2021

Για την εγγραφή των νέων φοιτητών ως μελών του συστήματος όλων των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης, αφού παραλάβουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα τους.

Μαζί με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να αποσταλλεί φωτογραφία της ακαδημαϊκής ταυτότητας και από τις δυο πλευρές στο παρακάτω e-mail: library@mus.auth.gr

Για λεπτομερέστερη ενημέρωση των μελών όσον αφορά υποχρεώσεις και δικαιώματα παρακαλούμε διαβάστε τον κανονισμό λειτουργίας.


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: