Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

03 / 07 / 2020

Σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αριθ. πρωτ. 67882/Ζ1/3-6-2020 που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων που ορίζονται είναι: από Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 στην ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος

Οι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση, οφείλουν να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις φορολογικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2019, ώστε να μην έχουν πρόβλημα με την ταυτοποίηση των στοιχείων τους από την ΑΑΔΕ.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή του και δεν επιτευχθεί ο έλεγχος του οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα, λόγω μη εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης, ο δικαιούχος προβαίνει σε οριστική υποβολή της αίτησης εμπρόθεσμα (έως και 6 Ιουλίου) παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλλου αυτής αγνοώντας τυχόν μηνύματα της ηλ. πλατφόρμας (π.χ. η αίτηση θα απορριφθεί κλπ).
Η αίτησή του παραμένει σε εκκρεμότητα και επανεξετάζεται με την ίδια διαδικασία μετά την παρέλευση τριμήνου. Διευκρινίζεται ότι η περίπτωση αυτή αφορά σε φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και δεν έχουν εκκαθαρισθεί  κατά το χρόνο που ο δικαιούχος υποβάλει την αίτηση για το στεγαστικό επίδομα.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2019 θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) προκειμένου να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο (προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ.. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Εγκύκλιος στεγαστικού επιδόματος 2019-2020

Είδος αρχείου: pdf303.76 KB

Κατεβάστε το αρχείο

share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: