Έναρξη μαθήματος “Πρακτική Άσκηση στη Μουσική Παιδαγωγική”

19 / 02 / 2021

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “Πρακτική Άσκηση στη Μουσική Παιδαγωγική” θα ξεκινήσει την Δευτέρα 1/3. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή θα δοθούν από τον διδάσκοντα.


share