Έκδοση Πιστοποιητικού μεταπτυχιακού (Ιntegrated Μaster)

24 / 07 / 2020

Ανακοινώνεται στους αποφοίτους του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, που επιθυμούν να παραλάβουν το «Πιστοποιητικό Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master)» ότι θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημα μαζί με το σχετικό παράβολο, στη Γραμματεία του Τμήματος, ηλεκτρονικά (e-mail) στη διεύθυνση info@mus.auth.gr 

Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου Ιntegrated Μaster δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1673/14-5-2019 τ. Β΄,  Αριθμ. Υπ. Αποφ. 68811/Ζ1/06-05-2019  «Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» και αναφέρει … « ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Σας πληροφορούμε ότι τα πιστοποιητικά εκδίδονται άμεσα και μπορούν να παραληφθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος τις επόμενες ημέρες, ώρες 9-2 (για όσους επέλεξαν αυτόν τον τρόπο παραλαβής).

Επίσης, για όσους θέλουν να καταθέσουν το παραπάνω πιστοποιητικό σε Α/θμιες και Β/θμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ενδέχεται να χρειαστεί να έχουν και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας το οποίο επίσης εκδίδεται άμεσα με τη καταβολή του παραβόλου όπως και στην περίπτωση του πιστοποιητικού του ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).


ΦΕΚ 1673-14.5.19 τ. Β'

Κατεβάστε το PDF

Λυπούμαστε, δεν ήταν δυνατή η εμφάνιση του εγγράφου PDF. Μπορείτε να δείτε το PDF εδώ: https://www.mus.auth.gr/website/wp-content/uploads/2020/07/1673-14.5.19-τ.-Β.pdf


Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Αίτηση για χορήγηση Integrated Master

Είδος αρχείου: pdf70.61 KB

Κατεβάστε το αρχείο

share