Εφαρμογές Μουσικής Ακουστικής με Υπολογιστικές Τεχνικές

23 / 02 / 2021

Ο σύνδεσμος ΖΟΟΜ για το μάθημα  Εφαρμογές Μουσικής Ακουστικής με Υπολογιστικές Τεχνικές (Τρίτη 09.15) είναι ο εξής:

Time: 09.15

Join Zoom Meeting

https://authgr.zoom.us/j/94369340113


share