Δήλωση νόσησης από Covid19 ή θετικότητας σε rapid test -Τμήμα Μουσικών Σπουδών

05 / 11 / 2021

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί η παρακάτω online google φόρμα για τη δήλωση νόσησης ή θετικότητας από Covid 19. Σας παρακαλούμε εφεξής, αντί να μας ενημερώνετε με e-mail, να συμπληρώνετε την παρακάτω φόρμα για την καλύτερη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σε περίπτωση που  νοσείτε ή είστε θετικοί σε test Covid19, σας παρακαλούμε να δηλώσετε τα ζητούμενα στοιχεία. Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία που δηλώνετε, θα παραμείνουν στη Γραμματεία του Τμήματος και δεν θα δημοσιοποιηθούν.

Οι απουσίες στα μαθήματα κατά την περίοδο της καραντίνας είναι δικαιολογημένες. Καλό θα είναι να ενημερώνετε τους διδάσκοντες για τις απουσίες στα μαθήματα που θα χάσετε κατά τη διάρκεια της απουσίας σας από το Τμήμα.

https://forms.gle/uwGSMfJe5qpLkqbbA

Επιπλέον προτρέπουμε και τα άτομα που έχει λήξει η καραντίνα τους να δηλώσουν αναδρομικά τα στοιχεία τους έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα συνολικό αρχείο για στατιστικούς λόγους.


share