Δηλώσεις πρόθεσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου

21 / 01 / 2021

Σύμφωνα με το έγγραφο με αρ. πρ. 2847 / 20.1.2021 της Γραμματείας Συγκλήτου του Α.Π.Θ. οι φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. θα πρέπει να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2020-21, μέσω του φοιτητολογίου students.auth.gr από σήμερα 21.1.2021 έως και 1.2.2021.

Η δήλωση της πρόθεσης γίνεται για τον καλύτερο προγραμματισμό των εξετάσεων από τους/τις διδάσκοντες/σουσες, ενώ η μη δήλωση συμμετοχής δεν αποκλείει τους φοιτητές/τριες από τις εξετάσεις.

Φοιτητές/τριες που αδυνατούν να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως αξιολόγηση καλούνται να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, υπεύθυνη δήλωση όπου να δηλώνουν α) ότι αδυνατούν να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως αξιολόγηση και β) ότι αιτούνται εξέταση όλων των δηλωμένων μαθημάτων, με άλλο τρόπο σύμφωνα με τα έγγραφα 59181/Ζ1/195-2020 ΥA (ΦΕΚ 1935/τ.Β’/20-5-2020) και τη με αριθμό 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/21-5-2020).


share