Διεύθυνση Σχολικών Συνόλων – Επείγον – Για συμμετοχή στο μάθημα

05 / 03 / 2021

1) Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το όριο φοιτητριών/των που μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα , έχει καλυφθεί 2) Παρακαλούνται όσες/οι συμμετέχουν στο μάθημα “Δ/ΣΗ ΣΧΟΛ. ΣΥΝΟΛΩΝ και δεν έχουν ακόμα στείλει επιβεβαιωτικό μήνυμα στο musicbililis@gmail.com να το κάνουν ΑΜΕΣΑ (σήμερα) προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα. Επίσης, στο ίδιο e mail θα πρέπει να δηλώσουν και την ομάδα στην οποία είναι ενταγμένες/οι (ή να δηλώσουν ότι δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια ομάδα)


share