Διεύθυνση Φωνητικών Συνόλων ΙΙΙ

12 / 10 / 2021

Το μάθημα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΙΙΙ, απευθύνεται σε όσους φοιτητές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ Ι. Επιθυμητό -αλλά όχι απαραίτητο- να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μάθημα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΙΙ. Θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα. Το μάθημα γίνεται στην επάνω Φοιτητική Λέσχη (απέναντι από τον Πύργο του Παιδαγωγικού), δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη 6-9 μ.μ. και έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την συμμετοχή των φοιτητών στις πρόβες της χορωδίας και την πρακτική πάνω σε αυτήν. Οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν το μάθημα της Διεύθυνσης Φωνητικών Συνόλων ΙΙΙ καθώς και το μάθημα Μουσικά Σύνολα: Χορωδία “Γιάννης Μάντακας” ΑΠΘ Ι. Θα λάβουν συνολικά 4 συν 2 ECTS (4 από το μάθημα + 2 από την συμμετοχή στην χορωδία), καθώς και δύο εγχειρίδια με χορωδιακό υλικό μέσω του συστήματος Εύδοξος. Η πρόβα της Τρίτης γίνεται -προς το παρόν- διαδικτυακά, ενώ η πρόβα της Πέμπτης ζωντανά.
Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσουν πρώτα με την διδάσκουσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση erifili@mus.auth.gr, ή στο messenger Erifili Damianou.
Η διδάσκουσα,
Εριφύλη Δαμιανού


share