Διεύθυνση Φωνητικών Συνόλων Ι (5ο εξάμηνο) Διδάσκουσα: Ερ. Δαμιανού

08 / 10 / 2021

Στο μάθημα θα γίνουν δεκτοί φοιτητές/φοιτήτριες από το Ε΄ εξάμηνο και πάνω και μέχρι το συνολικό αριθμό των σαράντα (40) ατόμων. Φοιτητές προηγούμενων εξαμήνων θα γίνουν δεκτοί μόνο αν υπάρξουν κενές θέσεις.


share