Διδασκαλία μαθήματος Γαλλικά ΙΙ

19 / 02 / 2021

Β΄ εξάμηνο:    Πέμπτη,  ώρα 18.00 – 20.15 μέσω skype for business

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/ginou/V17F037Z

                         

                                                                       Η διδάσκουσα

                                                                       Γκίνου, PhD

                                                                       ginoueleni@gmail.com


share