Ανακοινώνεται ότι λόγω της πανδημίας COVID-19 δεν πραγματοποιούνται ορκωμοσίες δια ζώσης.  Τα πτυχία και τα πιστοποιητικά των αποφοίτων εκδίδονται και αποστέλλονται κατ'αρχάς ηλεκτρονικ...
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ αναρτήθηκε Δελτίο Τύπου σχετικά με παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του Στεγαστικού επιδόματος μέχρι 29.7.2020. htt...
Σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αριθ. πρωτ. 67882/Ζ1/3-6-2020 που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος γ...