Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2018-19. Μπορείτε να το δείτε ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Classschedule του Α.Π.Θ. στην παρακάτω διεύθυνσ...
Γίνεται γνωστό ότι οι μεμβράνες των πτυχίων των αποφοίτων του Τμήματος έχουν εκδοθεί και μπορούν να παραληφθούν από τους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες μέρ...
Ανακοινώνεται στους αποφοίτους του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, που επιθυμούν να παραλάβουν το «Πιστοποιητικό Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master)»...