Ανακοινώνεται το πρόγραμμα διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-20. Παρακαλούμε ανοίξτε τo συνημμένo αρχείo για να ενημερωθείτε.
Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-20. Μπορείτε να το δείτε ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Classschedule του Α.Π.Θ. στην παρα...
Ανακοινώνεται στους αποφοίτους του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, που επιθυμούν να παραλάβουν το «Πιστοποιητικό Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master)»...