Προκηρύξεις

Έγκριση υποψηφίων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αριθ. 486/19-10-18  έχουν επιλεγεί οι κάτωθι υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και έχουν οριστεί και οι τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές τους:

1) Ελένη Κρασάκη (Θ. Κίτσος, επιβλέπων, Κ. Χάρδας, Αικ.Μιχοπούλου)

Δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για θέσεις σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 - 2018/2019

Μπορείτε να δείτε τη συνημμένη προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες:

1) Οικονομική 

2) Τύπος Θεσσαλονίκης

3) Λόγος

4) Ηχώ Δημοπρασιών

για την κάλυψη θέσεων ειδικών επιστημόνων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Ανακοινώνεται ότι οι κατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 σε αίθουσες του κτιρίου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ στην Πανεπιστημιούπολη στη Θέρμη, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ/ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ:

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ ακαδ. έτους 2018-19

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Υ.Α. αριθ. Φ1/192329/Β3, ΦΕΚ 3185/16-12-13 τ.Β΄, οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι.

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια της πρόσκλησης 97915/2018 στο πλαίσιο του έργου 96956 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», δημοσιεύθηκαν στις 20/09/2017, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών τα αποτελέσματα της αξιολόγησης:

Syndicate content
Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με θέμα "Η Λόγια Μουσικ...
Σας ενημερώνουμε για την επιτυχία του υποψήφιου διδάκτορα Θοδωρή Γκουγκουσούδη (τάξη Χρήστου Σαμαρά)...
ΠΟΙΚΙΛΜΑΤΑ 2018-2019  Η μουσική γένεση ενός έθνους: σκηνές από έναν αγών...