Εξέταση διπλωματικών εργασιών εαρινού εξαμήνου 2019-20

Ανακοινώνεται ο κατάλογος παρουσιάσεων των διπλωματικών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 2019-20.

https://drive.google.com/file/d/1R4C48IY5OAwJkMckSalJ2oAQPlPzz8xM/view?usp=sharing

Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινής περίοδου 2019-20

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξετάσεων της εαρινής περιόδου 2019-20.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από 15 Ιουνίου 2020 έως τις 10 Ιουλίου 2020.

Έκδοση Πιστοποιητικού Ιntegrated Μaster

Ανακοινώνεται στους αποφοίτους του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, που επιθυμούν να παραλάβουν το «Πιστοποιητικό Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master)» ότι θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημα μαζί με το σχετικό παράβολο, στη Γραμματεία του Τμήματος, ηλεκτρονικά (e-mail) στη διεύθυνση info@mus.auth.gr 

Ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Ανακοινώνονται τα έγγραφα που αφορούν στα αποτελέσματα των εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π. και αναπληρωτών αυτών στη Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Ανακοίνωση - λήψη πτυχίου Ιουλίου 2020

Ανακοινώνεται ότι λόγω της πανδημίας COVID-19 δεν πραγματοποιούνται ορκωμοσίες δια ζώσης.  Τα πτυχία και τα πιστοποιητικά των αποφοίτων εκδίδονται και αποστέλλονται κατ'αρχάς ηλεκτρονικά. Τα πρωτότυπα μπορούν να παραληφθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποσταλλούν με courier (με χρέωση παραλήπτη).

Syndicate content
Παράταση προθεσμίας έως 31 Ιουλίου 2020 Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το 2020, το 12ο Διατμηματικό Μουσ...
Ο διεθνώς καταξιωμένος συνθέτης της ελληνικής ομογένειας στη Νέα Ζηλανδία John Psathas κατά την επί...
Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή, τα...