Τεχνολογικές και Δικτυακές Υποδομές

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών υποστηρίζεται από το έργο «Πρόδρομες υπηρεσίες ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου», που υλοποιείται από το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΚΥΤΠ), αναφορικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους φοιτητές του Τμήματος (ηλεκτρονική πρόσβαση σε βαθμολογίες, αιτήσεις πιστοποιητικών, υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων κλπ). Σε συνεργασία με το ΚΥΤΠ, η υλοποίηση των σχετικών υπηρεσιών έγινε με τη διάθεση των σχετικών πόρων από το Τμήμα (τόσο οικονομικών όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό), καθώς δεν είχε ενταχθεί στον αρχικό σχεδιασμό του έργου.

Επίσης, από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, η διανομή ακαδημαϊκών συγγραμμάτων γίνεται από την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ

Υποδομές Δικτύωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων

Οι υποδομές Δικτύωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ υποστηρίζονται από λογισμικό ανοιχτού κώδικα και επώνυμες λύσεις υλικού για τη διάθεση των παρακάτω υπηρεσιών:


ipv6 ready
Υποστήριξη πρωτοκόλου IPv6
Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων με τεχνολογία Voice over IP (asterisk), IVR, φωνητικές ανακοινώσεις, fax2email, voicemail.
Παροχή ασφαλούς πρόσβασης στο διαδίκτυο (Content Filtering)
Ηλεκτρονική διάθεση και διαχείριση περιεχομένου (συστήματα βάσεων δεδομένων, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ιστού, ψηφιακό αποθετήριο, αυτόνομο σύστημα διαχείρισης συνεδρίων κλπ)
Συστοιχίες Raid για την αυτόματη διατήρηση ηλεκτρονικών αντιγράφων
Yπηρεσίες δικτυακής διαχείρισης για την 24ωρη παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του ενεργού δικτυακού εξοπλισμού του Τμήματος.
Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με θέμα "Η Λόγια Μουσικ...
ΠΟΙΚΙΛΜΑΤΑ 2018-2019  Η μουσική γένεση ενός έθνους: σκηνές από έναν αγών...
'Το (όχι και τόσο) φανταστικό ημερολόγιο της Barbara' Οι φοιτητές/-τριες του μαθήματος ‘Θεω...