Λειτουργία της Βιβλιοθήκης με τροποποιημένο ωράριο λόγω κορωνοϊού

Σύμφωνα με την απόφαση συγκλήτου με αριθ.3026/11-06-2020, από αύριο Παρασκευή 12η Ιουνίου οι βιβλιοθήκες του ΑΠΘ θα λειτουργούν προσωρινά με πρωινό ωράριο, μόνο για δανεισμό-επιστροφή βιβλίων και επιστροφή συγγραμμάτων Ευδόξου. Για αναλυτικές οδηγίες δείτε στην ιστοσελίδα της ΒΚΠ https://www.lib.auth.gr/el/covid19_062020.

Δεν επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση στα αναγνωστήρια και στα βιβλιοστάσια καθώς και η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Βιβλιοθήκης. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης της ΒΚΠ εξακολουθεί να εργάζεται, ώστε να εξασφαλίσει κάθε δυνατή βοήθεια στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έρευνα με την παροχή όλων των δυνατών online υπηρεσιών και πηγών. 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Δανεισμός

  1. Ο δανεισμός γίνεται κατόπιν αίτησης στο library@mus.auth.gr
  2. Εναλλακτικά με τηλεφωνική επικοινωνία στη βιβλιοθήκη.

Η παραλαβή του τεκμηρίου (των τεκμηρίων) και η επιστροφή του/ς θα γίνεται, κατόπιν συνεννόησης την επόμενη μέρα στην είσοδο της βιβλιοθήκης και τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και ασφάλειας του ΕΟΔΥ. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους και για τους επισκέπτες. Όλα τα βιβλία που επιστρέφονται θα τίθενται σε απομόνωση για πέντε (5) ημέρες.

Για τα μη δανειζόμενα τεκμήρια (πληροφοριακά βοηθήματα, διδακτορικές διατριβές, περιοδικά κ.τ.λ.) και τα δικαιώματα δανεισμού συμβουλευθείτε τον Κανονισμό της Βιβλιοθήκης

Επιστροφές

Οι επιστροφές βιβλίων θα γίνονται σε ειδικό χώρο σε κάθε Βιβλιοθήκη.
Το υλικό που επιστρέφεται θα παραμένει σε απομόνωση. Το προσωπικό θα ενημερώνει το σύστημα για την επιστροφή των τεκμηρίων μετά το τέλος της περιόδου απομόνωσης.

Εύδοξος

Φοιτητές που έχουν παραλάβει από τον Εύδοξο συγγράμματα που δεν τα δικαιούνται και έχουν λάβει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Εύδοξο, για παράδοσή τους στη βιβλιοθήκη, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το προσωπικό. Τα παρακάτω στοιχεία είναι απαραίτητα:

  • Τμήμα φοίτησης
  • Αριθμός Μητρώου από το πίσω αριστερό μέρος της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας και ιδρυματικό email.
Σύμφωνα με την απόφαση συγκλήτου με αριθ.3026/11-06-2020, από αύριο Παρασκευή 12η Ιουνίου ...
Η βιβλιοθήκη του τμήματος θα παραμείνει κλειστή όσο δεν θα πραγματοποιούνται μαθήματα από την Πέμπτη...
Η βιβλιοθήκη του Τμήματος θα παραμείνει κλειστή κατά το διάστημα των εορτών από τις 23/12/2019 έως κ...