Αλεξάνδρου Μαρία

Βαθμίδα

Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Εκπρόσωπος του Τμήματος στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ

Τίτλοι σπουδών

 • Candidata philosophiae στον κλάδο Βυζαντινολογίας ("Ελληνικός Μεσαίωνας"), με εργασία Magister σε θέμα Βυζαντινής Μουσικής, Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης (1995)
 • Ph.D. της Ουμανιστικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, με διδακτορική διατριβή σε θέμα της Βυζαντινής Μουσικής (2000)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση (α'): Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση (β'): Κασσάνδρου 85, 54633 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο Γραφείου: +30-2310-991838
Τηλ./Fax Οικίας: +30-2310-631594
E-mail: malexand@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/malexand/greek/
Ιστολόγιο: http://blogs.auth.gr/malexand/
Ώρες συνεργασίας: (κατόπιν ραντεβού με e-mail)Δευτέρα 15:00-17:00 και Παρασκευή 15:00-18:00

Γνωστικό αντικείμενο

Ιστορική Μουσικολογία με ειδίκευση στη Βυζαντινή Μουσική

Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης

329/8.4.2016 τ. Γ’

Φ.Ε.Κ. Διορισμού

1025/16.10.2017 τ. Γ’

Φ.Ε.Κ. Μονιμοποίησης

54/21-01-14 τ. Γ'

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής
 • Μορφολογία και Ανάλυση Β.Μ.
 • Ιστορία και Ιστοριογραφία Β.Μ.
 • Διδακτική Β.Μ.
 • Διεπιστημονικές προσεγγίσεις Β.Μ.

Τίτλοι μαθημάτων

 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική (ΥΣ1001) (Υ)
 • Ιστορία και Μορφολογία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής (ΥΣ1000) (Υ)
 • Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής (ΥΧ0600) (ΥΕ)
 • Ιστορία και Θεωρία της Μουσικής Υφής: Η βυζαντινή Καλοφωνία κατά το 13ο -15ο αιώνα (ΥΙ0419-ΕΣ0419) (ΥΕ-ΕΕ)
 • Ιστορία και Θεωρία της Μουσικής Υφής: Υφή και κάλλος στη βυζαντινή μουσική (ΥΙ04XX-ΕΣ04XX) (ΥΕ-ΕΕ)
 • Θεωρία και Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής: Μέθοδοι ανάλυσης της βυζαντινής μουσικής (ΕΣ09ΧΧ) (ΕΕ)
 • Θεωρία και Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής: Κορυφαίοι μελουργοί της μεταβυζαντινής περιόδου (ΕΣ09ΧΧ) (ΕΕ)
 • Ειδικοί Τομείς Ιστορίας της Μουσικής: Ιστοριογραφία της Βυζαντινής Μουσικής και Υμνογραφίας (ΥΕ01xx) (ΥE)
ΣυνημμέναΜέγεθος
alexandrou-picture.jpg3.73 KB
Παράταση προθεσμίας έως 31 Ιουλίου 2020 Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το 2020, το 12ο Διατμηματικό Μουσ...
Ο διεθνώς καταξιωμένος συνθέτης της ελληνικής ομογένειας στη Νέα Ζηλανδία John Psathas κατά την επί...
Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή, τα...