Λαπιδάκη Eλένη

Βαθμίδα

Καθηγήτρια

Τίτλοι σπουδών

  • PhD. in Music Education (School of Music, Northwestern University, Evanston, IL, U.S.A.).
  • Διεθνές βραβείο "Μost Outstanding Dissertation in Music Education" από το Συμβούλιο για την Έρευνα στη Μουσική Εκπαίδευση (Council for Research in Music Education).
  • M.A. in Music Education (School of Music, Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A.)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλ.& Voicemail (γραφείο): +30-2310-991807
Fax: +30-2310-991815
E-mail: lapidaki@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/lapidaki
Website ερευνητικού έργου C.A.L.M. (Community Action in Learning Music): http://calm.web.auth.gr
Ώρες συνεργασίας: Πέμπτη 15:15-22:00

Γνωστικό αντικείμενο

Μουσική Παιδαγωγική

Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης

331/15.4.2015 τ. Γ’

Φ.Ε.Κ. Διορισμού

1292/18.12.2015 τ. Γ'

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Μουσική εκπαίδευση
  • Δημιουργικότητα και «κοινότητες μάθησης,
  • Μουσική ψυχολογία,
  • Εμπειρία του μουσικού χρόνου και του tempo
  • Κοινωνικές και Μουσικοψυχολογικές εκφάνσεις της μουσικής συμπεριφοράς,
  • Μουσικές Ταυτότητες

Τίτλοι μαθημάτων

Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 στις 1:30 μ.μ. – 7:30 μ.μ. στην αίθουσα 9 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδ...
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΠΟΥΔΗ Πέτρος Μανουὴλ...
Το διεθνές συνέδριο 12th Annual MOISA Meeting: From Past to Present - Transforming historical music...