Προκήρυξη για το Δ.Π.Μ.Σ. "Η Βυζαντινή Μουσική Επιστήμη και Καλλιτεχνική Δημιουργία"-2018-19

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και το Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. δημοσιεύουν
την Προκήρυξη για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία (Byzantine musical science and artistic creation)» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Το παραπάνω Πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.

Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε την Προκήρυξη καθώς και την Αίτηση.

ΣυνημμέναΜέγεθος
Αίτηση για το Δ.Π.Μ.Σ.136.11 KB
Προκήρυξη ΔΠΜΣ 2018-2019.600.99 KB
Παράταση προθεσμίας έως 31 Ιουλίου 2020 Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το 2020, το 12ο Διατμηματικό Μουσ...
Ο διεθνώς καταξιωμένος συνθέτης της ελληνικής ομογένειας στη Νέα Ζηλανδία John Psathas κατά την επί...
Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή, τα...