Γενικά

H Γραμματεία του Tμήματος στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτιρίου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, στη Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή της Θέρμης, έναντι του οικισμού Λήδα-Μαρία.

Ενημερωθείτε σχετικά με την πρόσβαση στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

info@mus.auth.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Φοιτητικά:+30 2310 991817, 991813
Erasmus:+30 2310 991831
Διοικητικά:+30 2310 991831
Fax:+30 2310 991815

Γραμματέας: +30 2310 991801

Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές καθημερινά κατά τις ώρες 11:00-13:00.

Έκδοση πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά για κάθε νόμιμη χρήση εκδίδονται αυθημερόν χωρίς αίτηση. Τα πιστοποιητικά για χρήση στο εξωτερικό εκδίδονται τρεις ημέρες μετά την αίτηση του φοιτητή.

Πιστοποιητικά πτυχιούχων χορηγούνται ύστερα από αίτηση και καταβολή του αντίστοιχου χρηματικού παραβόλου στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη, την ημέρα της κατάθεσης του παραβόλου στη Γραμματεία.

Για την εξυπηρέτηση όσων αιτούνται αντιγράφων πτυχίων και πιστοποιητικών και διαμένουν ή βρίσκονται εκτός περιφέρειας Θεσσαλονίκης έχει δημιουργηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς λογαριασμός με αριθμό

5272-041780-361 (IBAN: GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361)

Οι αιτούντες οφείλουν να συμπληρώσουν το έντυπο κατάθεσης με τα ακριβή στοιχεία τους, δηλαδή το ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, το Τμήμα και το αντικείμενο του αιτήματος.

Hλεκτρονικές υπηρεσίες

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για τη βαθμολογία τους ηλεκτρονικά, καθώς και να υποβάλουν αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών όλων των τύπων, μέσω της διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΑΠΘ.

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
54124 Πανεπιστημιούπολη
Θεσσαλονίκη

Παράταση προθεσμίας έως 31 Ιουλίου 2020 Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το 2020, το 12ο Διατμηματικό Μουσ...
Ο διεθνώς καταξιωμένος συνθέτης της ελληνικής ομογένειας στη Νέα Ζηλανδία John Psathas κατά την επί...
Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή, τα...