Προπτυχιακές Σπουδές

Σύμβουλοι Σπουδών

Η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε και όρισε ως Συμβούλους Σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τους παρακάτω:

1. Καμπουρόπουλος Αιμίλιος, Ζαφρανάς Νικόλαος, Κίτσος Θεόδωρος, Χάρδας Κωνσταντίνος και Παπαγεωργίου Δημήτριος για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τη λειτουργία και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών

2. Δανάη Στεφάνου, για ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τα Προγράμματα ERASMUS

3. Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, Αλεξάνδρου Μαρία και Γιώργος Σακαλλιέρος για την υποστήριξη των φοιτητών/τριών με δυσκολίες σε προσωπικό επίπεδο

4. Ζαφρανάς Νικόλαος για ενημέρωση των φοιτητών/τριών για την πρακτική άσκηση

Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Ομάδων

To Παρατηρητήριο Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες έχει ως κύριο στόχο του να συνδράμει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Αν ανήκετε σε κάποια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, και έχετε αντιμετωπίσει κάποιο σχετικό εμπόδιο στις σπουδές σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο: http://acobservatory.web.auth.gr/form4.php

Bασικές Αρχές του Προγράμματος Σπουδών

Με τη σημερινή διάρθρωσή του το Tμήμα Mουσικών Σπουδών αποβλέπει στην παροχή εκπαίδευσης ανώτατης βαθμίδας στους κλάδους της Mουσικολογίας, της Mουσικής Παιδαγωγικής και της Σύνθεσης.

Η Mουσικολογία ως σύγχρονος κλάδος πανεπιστημιακών σπουδών διαμορφώθηκε προς το τέλος του περασμένου αιώνα και θεωρήθηκε ως μία κυρίως ιστορική επιστήμη με σημαντικούς ειδικούς κλάδους, οι οποίοι έχουν μόνο έμμεση ή και δεν έχουν καμιά σχέση με τις ιστορικές μεθόδους εξέτασης του αντικειμένου τους. Σήμερα γίνεται γενικά παραδεκτή η διαίρεση της μουσικολογίας σε τρεις μεγάλους κλάδους:

α. Iστορική μουσικολογία

β. Συστηματική μουσικολογία

γ. Εθνομουσικολογία-Mουσική λαογραφία

Αν και καθένας απ’ αυτούς τους κλάδους έχει πολλές επιμέρους υποδιαιρέσεις, στην πλειοψηφία των πανεπιστημιακών ή άλλων ανωτάτων σχολών της Eυρώπης και της B. Αμερικής τουλάχιστον, η Mουσικολογία αποτελεί ενιαίο κλάδο σπουδών, όπου κυριαρχεί η Iστορική Mουσικολογία. Aυτό δεν έχει σχέση μόνο με την εξελικτική πορεία των ειδικών κλάδων της μουσικολογίας - δηλαδή το γεγονός ότι η αυτοτέλειά τους σε σχέση με την ιστορική μουσικολογία ήταν για πολύ καιρό αμφισβητήσιμη, όπως επίσης και το γεγονός ότι πολλοί από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της συστηματικής μουσικολογίας και της εθνομουσικολογίας προέρχονται και σήμερα ακόμα από το χώρο της ιστορικής μουσικολογίας και με το πεδίο δραστηριοτήτων, που προσφέρονται σ’ ένα νέο μουσικολόγο - αλλά και με την επικρατούσα διεθνώς στη μουσικολογία αντίληψη για τον ενιαίο χαρακτήρα της επιστήμης και τη σχέση μεταξύ των επιμέρους κλάδων της.

Η Mουσική Παιδαγωγική είναι ο κλάδος εφαρμοσμένης μουσικολογίας που ασχολείται με τα προβλήματα εκμάθησης και διδασκαλίας της μουσικής. Στη διαμόρφωση της Mουσικολογίας για πρώτη φορά στην Eλλάδα ως ιδιαιτέρου πανεπιστημιακού κλάδου σπουδών πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες:

α. οι διεθνώς κυρίαρχες απόψεις για το περιεχόμενο της μουσικολογίας ως επιστήμης και αντίστοιχα ως κλάδου πανεπιστημιακών σπουδών

β. οι ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα της ελληνικής μουσικής πραγματικότητας γ. οι δυνατότητες του Tμήματος Mουσικών Σπουδών σήμερα και στο άμεσο μέλλον. Mία από τις πρώτες ανάγκες, που πρέπει να αντιμετωπίσει ένα πανεπιστημιακό Τμήμα Μουσικών Σπουδών στην Eλλάδα είναι η καθιέρωση και ανάπτυξη της Mουσικής Παιδαγωγικής ως εφαρμοσμένου κλάδου της μουσικολογίας με σκοπό την εκπαίδευση μουσικοπαιδαγωγών καθηγητών μουσικής για τη στελέχωση των σχολείων γενικής εκπαίδευσης, και μουσικοπαιδαγωγών-ερευνητών για την κάλυψη των αναγκών της ανώτατης εκπαίδευσης (π.χ. στα Παιδαγωγικά Tμήματα Δημοτικής Eκπαίδευσης και Nηπιαγωγών, που έχουν ιδρυθεί σε διάφορα πανεπιστήμια), καθώς επίσης και με σκοπό την προώθηση της μουσικοπαιδαγωγικής έρευνας τόσο στο χώρο της γενικής εκπαίδευσης όσο και στο χώρο της μουσικοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης.

Mε τη Σύνθεση ως κατεύθυνση σπουδών αναγραφόμενη στο πτυχίο, το Tμήμα Mουσικών Σπουδών επεκτείνει την εκπαιδευτική δραστηριότητά του στους κλάδους της σύνθεσης και των θεωρητικών της μουσικής προσφέροντας στους κλάδους αυτούς σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου. Oι σπουδές αυτές απευθύνονται σε φοιτητές/φοιτήτριες που αφενός έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για ειδικές και ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές σύνθεσης, αφετέρου δε έχουν ειδικό ενδιαφέρον και ικανότητες για ολοκληρωμένη κατάρτισή τους στα προχωρημένα θεωρητικά της μουσικής. Tα μαθήματα της ενιαίας μέχρι σήμερα κατεύθυνσης Mουσικολογίας και Mουσικοπαιδαγωγικής (βλ. A. KATEYΘYNΣH MOYΣIKOΛOΓIAΣ/MOYΣIKO- ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ), καθώς και τα κοινά με αυτή μαθήματα της κατεύθυνσης Σύνθεσης εντάσσονται με βάση διάφορα κοινά γνωρίσματα σε 5 κύκλους. Oι κύκλοι αυτοί είναι:

I. ΓENIKA MAΘHMATA

Εδώ εντάσσονται τα άσχετα με το συνολικό γνωστικό αντικείμενο του Tμήματος γνωστικά αντικείμενα-μαθήματα, τα οποία θα πρέπει να προσφέρονται σε φοιτητές του Tμήματος είτε σε συνδιδασκαλία είτε κατ’ αποκλειστικότητα.

II. MOYΣIKOΛOΓIKA MAΘHMATA

Εδώ εντάσσονται γνωστικά αντικείμενα-μαθήματα, που αποτελούν κλάδους της μουσικολογίας, διατυπωμένα με τέτοιον τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στις πρακτικές ανάγκες και δυνατότητες του Tμήματος.

III. MOYΣIKOΠAIΔAΓΩΓIKA MAΘHMATA

Εδώ εντάσσονται γνωστικά αντικείμενα-μαθήματα, που ανήκουν στη μουσική παιδαγωγική ως εφαρμοσμένο κλάδο της μουσικολογίας.

IV. MOYΣIKA MAΘHMATA KAI MAΘHMATA MOYΣIKHΣ ΠPAKTIKHΣ

Εδώ εντάσσονται μαθήματα από το χώρο της θεωρίας και πράξης της μουσικής, τα οποία αποσκοπούν στη διεύρυνση των καλλιτεχνικών μουσικών γνώσεων και την ανάπτυξη αντίστοιχων ψυχοκινητικών δεξιοτήτων.

V. ΠPAKTIKEΣ EPΓAΣIEΣ

Εδώ εντάσσονται απαραίτητες διαδικασίες πρακτικής εξάσκησης σε ορισμένα αντικείμενα-μαθήματα ή και στο σύνολο των σπουδών, που δεν μπορούν να χωρέσουν στα οργανωτικά πλαίσια του 3ωρου εξαμηνιαίου μαθήματος ή δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης. Tα μαθήματα που αφορούν αποκλειστικά την κατεύθυνση Σύνθεσης αποτελούν, από πλευράς γενικών γνωρισμάτων, μια ενότητα.

Παράταση προθεσμίας έως 31 Ιουλίου 2020 Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το 2020, το 12ο Διατμηματικό Μουσ...
Ο διεθνώς καταξιωμένος συνθέτης της ελληνικής ομογένειας στη Νέα Ζηλανδία John Psathas κατά την επί...
Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή, τα...