Χορήγηση υποτροφιών για Προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ)

03 / 02 / 2021

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών, έχει αναρτηθεί η πρόσκληση καθώς και η αίτηση https://studentaid.auth.gr/elementor-759/ που αφορούν στη χορήγηση 100 υποτροφιών σε προπτυχιακσύς/ες φοιτητες/ες, των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ για το έτος 2021.

Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά στις Γραμματείες των Τμημάτων εως και τις 19 Φεβρουαρίου 2021.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα απαραίτητα στοιχεία (ηλεκτρονική διεύθυνση) για το εκάστοτε Τμήμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.auth.gr/faculties.


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: