Χορήγηση πιστοποιητικών μέσα από το περιβάλλον του students

20 / 07 / 2021

Σας ενημερώνουμε ότι η χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων γίνεται αποκλειστικά μέσα από το περιβάλλον του students.

Για κάθε είδος πιστοποιητικού θα πρέπει να γίνεται υποβολή αιτήματος μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας ΑΠΘ students.auth.gr https://students.auth.gr/


share