Δύο Πρωτοψάλτες τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Παναγιώτης Χαλάτζογλου (α’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ.). Ἰωάννης (†1770)

Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκη

Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη στὸν Πόντο, Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ψαλτικὸ ἔργο τοῦ Παναγιώτη Χαλάτζογλου, Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ψαλτικὸ ἔργο τοῦ Ἰωάννη. Κριτικὴ ἔκδοση ἐκδεδομένων καὶ ἀνέκδοτων μελοποιήσεων τῶν δύο Πρωτοψαλτῶν.