Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων έτους 2021-22

17 / 12 / 2021

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ (Συνέλευση Τμήματος αριθ. 540/17-12-21) που πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και είναι αναρτημένα εδώ.

Οι επιτυχόντες μπορούν να εγγραφούν στο Τμήμα από Δευτέρα 20/12/2021 έως Πέμπτη 23/12/2021, προσερχόμενοι στη Γραμματεία κατά τις ώρες 9-2, ή αποστέλλοντας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@mus.auth.gr) τα παρακάτω δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων
  2. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο)
  3. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, η οποία μπορεί να εκδωθεί είτε ψηφιακά μέσω του www,gov.gr είτε εντύπως, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, μέσω ΚΕΠ
  4. Απλή εκτύπωση του ΑΜΚΑ από εδώ
  5. Αίτηση εγγραφής

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Πίνακας αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων 2021-22

Είδος αρχείου: pdf298.54 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση εγγραφής

Είδος αρχείου: docx29.07 KB

Κατεβάστε το αρχείο

υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

Είδος αρχείου: doc44.50 KB

Κατεβάστε το αρχείο

share