Αποτελέσματα για την Πρακτική Άσκηση στο Κανάλι της Βουλής

16 / 03 / 2021

Αποτελέσματα για την Πρακτική Άσκηση στο Κανάλι της Βουλής

Έχοντας εξετάσει και αξιολογήσει τις αιτήσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα για την
Πρακτική Άσκηση στο Κανάλι της Βουλής των Ελλήνων, η αρμόδια Επιτροπή ανακοινώνει τα ονόματα των φοιτητών που επιλέχθηκαν.
Τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα και με τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, τέθηκαν ως εξής:
α) Επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων επεξεργασίας ήχου και βίντεο
β) Γνώσεις μοντάζ
γ) Γενικότερη εμπειρία σε ολοκληρωμένες οπτικοακουστικές παραγωγές
Σε τυχόν περιπτώσεις ισοψηφίας συνυπολογίζεται ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας.
Οι διαθέσιμες χρηματοδοτούμενες θέσεις για το Τ.Μ.Σ. σε αυτόν τον κύκλο είναι δύο (2).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ακολουθούν αλφαβητικά τα ονόματα των φοιτητών που
επιλέγονται:

  1. Καραγεώργος Ιωάννης (ΑΕΜ 1922)
  2. Κυρτσούδης Νεκτάριος (ΑΕΜ 1996)
    Επισημαίνεται ότι η οριστική έγκριση των αποτελεσμάτων τελεί υπό την αίρεση αρμόδιου
    οργάνου του Καναλιού της Βουλής των Ελλήνων.
    Οι ως άνω φοιτητές εφεξής είναι σημαντικό να είναι διαθέσιμοι για επικοινωνία μέσω e-mail και να ελέγχουν τα μηνύματά τους τακτικά.

Η Επιτροπή
Κίτσιος Γιώργος (συντονιστής εκ μέρους του Τ.Μ.Σ.)
Στεφάνου Δανάη
Μπιλιλής Αθανάσιος


share