Αντικατάσταση μέλους τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψήφιου διδάκτορα κ. Κωνσταντίνου Χαλιάσα

29 / 06 / 2021

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 532/18.06.21 αποφάσισε την αντικατάσταση μέλους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος κ. Κωνσταντίνου Χαλιάσα.

Η νέα σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι αναρτημένη εδώ.


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: