Αντικατάσταση μέλους τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψήφιας διδάκτορος κ. Ουρανίας Ζαχαρτζή

11 / 06 / 2021

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 530/14.05.21 αποφάσισε την αντικατάσταση μέλους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος κ. Ουρανίας Ζαχαρτζή.

Η νέα σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι αναρτημένη εδώ.


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: