Αγγλικά Ι και Αγγλικά ΙΙΙ, ανακοίνωση για τα μαθήματα

12 / 10 / 2021

Τα μαθήματα Αγγλικά Ι και Αγγλικά III για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 θα διδάσκονται σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Θεάτρου ως εξής:

Αγγλικά Ι: Πέμπτη και ώρα 6-9 μμ στην αίθουσα Β1 (2ος όροφος) στο κτίριο του Τμήματος Θεάτρου στην οδό Εξαδακτύλου 8.  

Αγγλικά ΙΙΙ: Παρασκευή και ώρα 5-8 μμ στην αίθουσα του 1ου ορόφου στο κτίριο Κλειώ, Εγνατίας 122.

Η διδάσκουσα, Τάνια Μαγκλαβέρα


share