Αναβολή του μαθήματος “Ηλεκτρονική μουσική: Δημιουργική χρήση της μουσικής τεχνολογίας” του διδάσκοντα Δ. Μαρωνίδη

14 / 01 / 2022

Το μάθημα “Ηλεκτρονική μουσική: Δημιουργική χρήση της μουσικής τεχνολογίας”  του κ. Μαρωνίδη αναβάλλεται την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου. Ο διδάσκων θα επικοινωνήσει μέσω email με τους φοιτητές/ριες για να γίνουν συναντήσεις σε τμήματα μέσα στην επόμενη εβδομάδα.


share