Αναβολή των μαθημάτων του κ. Χάρδα

09 / 12 / 2021

Τα μαθήματα του κ. Χάρδα “Μουσική Ανάλυση ΙΙ” και “Αναλυτικές, εθνογραφικές και ιστορικές προσεγγίσεις στο ποπ/ροκ: Το ελληνικό ποπ/ροκ” ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 9/12 λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή τους θα γίνει σε συνεννόηση με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.


share