Αναπληρώσεις για τα μαθήματα του διδάσκοντος κ. Ζαχαράκη

18 / 11 / 2021

Σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Ζαχαράκης θα κάνει τις παρακάτω αναπληρώσεις για τα μαθήματα του:

  1. Εισαγωγή στη μουσική τεχνολογία / πληροφορική: Τετάρτες 24/11, 1/12, 8/12 στις 6-9 στην αίθουσα 10.
  2. Ηλεκτρονική ενορχήστρωση στην εκπαιδευτική διαδικασία: Παρασκευές 26/11, 3/12, 10/12 στις 6-9 στην αίθουσα 10.


share