Ανακοίνωση για το τμήμα “Μουσικής Ανάλυσης Ι” του Κ. Τσούγκρα της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου

03 / 11 / 2020

Ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα ότι το μάθημα θα γίνεται για όσο διάστημα χρειαστεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Αν οι συνθήκες αλλάξουν, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

H online παρακολούθηση του μαθήματος μπορεί να γίνει μέσω της σύνδεσης στο εξής zoom link στις 12:15:

https://authgr.zoom.us/j/98214170144pwd=UG1QQWI2NGlYYUNkcnR0SVRwR3NsUT09

Οι φοιτητές μπορούν να κατεβάζουν υλικό από το elearning και να στέλνουν τις εργασίες τους στο email του διδάσκοντα (tsougras@mus.auth.gr), χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το ιδρυματικό τους email και ενσωματώνοντας στο σώμα του κειμένου το όνομά τους και τον ΑΕΜ τους.


share