Ανακοίνωση για το μάθημα: “Μουσικές βιβλιοθήκες και πηγές πληροφόρησης”

06 / 10 / 2020

Το μάθημα “Μουσικές βιβλιοθήκες και πηγές πληροφόρησης” του κ. Μπαζμαδέλη θα γίνει δια ζώσης για τις δύο πρώτες εβδομάδες. Τα μαθήματα ξεκινάνε την Πέμπτη 8/10.


share