Ανακοίνωση για το μάθημα “Μουσικά Σύνολα: Μουσική Δωματίου Ι/ΙΙΙ

04 / 11 / 2020

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/φοιτητές, λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, το συγκεκριμένο μάθημα, το οποίο προϋποθέτει την ταυτόχρονη παρουσία των μουσικών εκτελεστών, πρέπει προς το παρόν να ανασταλεί. Αν υπάρξει αλλαγή και μπορεί να πραγματοποιηθεί έστω διαδικτυακά, θα βγει νέα ανακοίνωση.


share