Ανακοίνωση για το μάθημα “Ηλεκτρονική ενορχήστρωση στην εκπαιδευτική διαδικασία”

02 / 10 / 2020

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Ηλεκτρονική ενορχήστρωση στην εκπαιδευτική διαδικασία» προσφέρεται στο τρέχον ΧΕ εξάμηνο από δύο διδάσκοντες (Γ. Παπαδέλη – A. Ζαχαράκη), περιλαμβάνει 3 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα και μοριοδοτείται με 5 ECTS.

Το μάθημα συγκαταλέγεται στη λίστα των μαθημάτων παιδαγωγικής επάρκειας και επάρκειας στην πληροφορική.

Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται:

  • Η γνωριμία με τα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής ενορχήστρωσης (MIDI/audio sequencing).
  • Η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων στη χρήση αντίστοιχου λογισμικού (π.χ. Cubase, Reaper κτλ.)
  • Η γνωριμία με θεωρίες και μεθόδους σχεδιασμού διδακτικών ενοτήτων και ανάπτυξης σχεδίων διδασκαλίας  
  • Η ανάπτυξη δεξιότητας στην κατασκευή ηχητικού υποστηρικτικού υλικού για τη διδασκαλία μουσικής με τη βοήθεια λογισμικού ηλεκτρονικής ενορχήστρωσης

Πρώτο μάθημα μέσω Zoom:– συνδέεστε ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://authgr.zoom.us/j/94886129908?pwd=VmRuZ1BjZ0grdVA2aVVZdUg5bUNMUT09

Topic: MIDI & audio sequencing – Zoom Meeting

Meeting – Time: Τρίτη 6 Οκτ. (19.00 – 22.00)

Meeting ID: 948 8612 9908 – Passcode: 341519

Αναλυτικές οδηγίες για το πως θα συνδεθείτε υπάρχουν εδώ: https://it.auth.gr/el/zoomparticipant

Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτοεγγραφή στον ιστότοπο του μαθήματος στο elearning για να λαμβάνετε αυτόματα όλες τις ανακοινώσεις που αφορούν το συγκεκριμένο μάθημα.

Γ. Παπαδέλης – Α. Ζαχαράκης


share