Ανακοίνωση για το μάθημα “Γαλλικά”

12 / 10 / 2020

A΄εξάμηνο:    Πέμπτη,  ώρα 18.00 – 20.15

                       μέσω skype for business

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/ginou/NOEZ83M3

Γ΄ εξάμηνο:  Τρίτη, ώρα 18.00 – 20.15

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/ginou/4CR2Y7KD

                 μέσω skype for business


share