Ανακοίνωση για το μάθημα “Αρμονία Ι”

02 / 10 / 2020

Διαχωρισμός σε τμήματα

Προσφέρονται δύο τμήματα Αρμονίας:

το Α, Τρίτη 10-12 αίθ. 10 και το Β, Πέμπτη 10-12 αίθ. 9. (Θα υπάρξει αντίστοιχη ενημέρωση στο πρόγραμμα).

Το link που ακολουθεί παραπέμπει σε έγγραφο στο οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε το όνομά σας στο τμήμα της επιλογής σας. Λόγω των συνθηκών υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό των ατόμων για κάθε αίθουσα, έτσι το Α τμήμα έχει χωρητικότητα 25 και το Β 30 ατόμων.

Για όσους/ες δεν προλάβουν να ενταχθούν στα Α και Β, παρακαλώ γράψτε το όνομά σας στην λίστα Γ. Ανάλογα με το σύνολο των δηλωθέντων θα προκύψει ενδεχόμενο τμήμα Γ του οποίου η μέρα και ώρα θα ανακοινωθεί.

Όσοι/ες έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν και θα έρχονται περιστασιακά, ας μη δηλώσουν.

Διευκρινίσεις στη συνάντηση του Πιάνο Ι και στο georgthem@gmail.com

ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΙΤΗ 06.10.

https://docs.google.com/document/d/1PDi8BBzLctSH5kiTU87ThLnp1oLDOzqwDtzI7iYGKYk/edit


share