Ανακοίνωση για το μάθημα: “Αρμονία Ι” του κ. Θέμελη

07 / 10 / 2020

Διδάσκων: Γ. Θέμελης

ΑΡΜΟΝΙΑ Ι  

Να ενημερώσω για τα ακόλουθα:

1. Προσφέρονται τρία τμήματα Αρμονίας:

Α, Τρίτη 09:30-11:30 αίθ. 9

Β, Πέμπτη 10:00-12:00 αίθ. 9 και

Γ, Τρίτη 11:30-13:30 αίθ. 10 (Θα υπάρξειενημέρωση στο πρόγραμμα).

Στο google –έγγραφο που γράψατε τα ονόματά σας (παρατίθεται κάτω), βρίσκονται τα νέα τμήματα.

Μπορείτε να κάνετε ορισμένες μετακινήσεις ή ανταλλαγές έως την Κυριακή 11.10. χωρίς να υπερβείτε τα όρια της κάθε αίθουσας.

2. Για το μάθημα της ερχόμενης Πέμπτης 08.10. -και μόνον για αυτή- θα γίνει ένας έκτακτος διαχωρισμός σε δύο τμήματα: α. 09:00-10:30 και β. 10:30-12:00, ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση στο 1ο μάθημα. Στο α. μπορούν να έρθουν τα ονόματα της στήλης Β (με προαιρετική μετακίνηση 10 ατόμων στο β.) και στο β. τα ονόματα της στήλης Γ.

https://docs.google.com/document/d/1PDi8BBzLctSH5kiTU87ThLnp1oLDOzqwDtzI7iYGKYk/edit


share