Ανακοίνωση για την “Πρακτική Άσκηση της Μουσικής Παιδαγωγικής”

29 / 09 / 2020

Δεδομένου ότι η φετινή χρονιά είναι διαφορετική  λόγω της εξάπλωσης του COVID-19 και των πρωτόγνωρων καταστάσεων που προέκυψαν και με γνώμονα  πάντα την ασφάλεια και την υγεία των φοιτητριών/ών που το ΤΜΣ θέτει σε απόλυτη προτεραιότητα, η ομαλή διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης κατά το παρόν εξάμηνο, τίθεται εν αμφιβόλω . 

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να υπάρξει επιστροφή στην κανονική διεξαγωγή της πρακτικής το συντομότερο δυνατόν, ανάλογα πάντα και με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας.

Προς το παρόν, δίνεται αποκλειστικά σε φοιτήτριες και φοιτητές επί πτυχίω (11ο εξαμ.) η δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο παραπάνω μάθημα (ΕΘ1006) με απαλλακτική εργασία που περιλαμβάνει:

α. Την κριτική παρακολούθηση μαγνητοσκοπημένου μουσικοεκπαιδευτικού υλικού διάρκειας τουλάχιστον μίας διδακτικής ώρας

β. Τη λεπτομερή γραπτή αναφορά παρατήρησης σχετικά με το παραπάνω μουσικοεκπαιδευτικό υλικό

γ. Την παρουσίαση ενός σχεδίου μαθήματος πάνω σε έναν διαφορετικό (προσυμφωνημένο) μουσικοεκπαιδευτικό θεματικό άξονα

Τέλος, εάν μέσω πρότασης στο ΤΜΣ, προκύψει κάποια ενδεχόμενη συνεργασία με φορείς ή Ιδρύματα, η οποία παρέχει όλα τα εχέγγυα ασφαλών υγειονομικών συνθηκών, δεν είναι εκτός πλαισίου  μια περαιτέρω βιωματική εμπλοκή στα ζητούμενα του  μαθήματος.


share