Ανακοίνωση για την λειτουργία των βιβλιοθηκών ΑΠΘ

04 / 09 / 2020

Οι βιβλιοθήκες παρατείνουν την λειτουργία τους σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση συγκλήτου 3026/11-06-2020, (σχετική ανακοίνωση Λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Περιφερειακών από 12-06-2020).

Προς το παρόν τα αναγνωστήρια παραμένουν κλειστά και καταβάλουμε προσπάθεια ώστε σύντομα η λειτουργία τους να είναι εφικτή. Αναμένεται η νέα απόφαση της Συγκλήτου”.

Για αίτημα δανεισμού ή όποια άλλη πληροφορία παρακαλώ συνεχίσετε να επικοινωνείτε στο library@mus.auth.gr

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: