Ανακοίνωση για την εξέταση της “Στυλιστικής Σύνθεσης”

31 / 08 / 2020

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες του μαθήματος Στυλιστική Σύνθεση

Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να έχετε επιστρέψει υγιείς από τις διακοπές σας.

Σας ενημερώνω ότι ο φάκελος με τις εργασίες του μαθήματος (θέμα και παραλλαγές, μορφή σονάτας, σύντομη περιγραφή/ανάλυση των 2 έργων) μπορούν να σταλεί στον διδάσκοντα μέσω email (tsougras@mus.auth.gr) μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου (25 Σεπτεμβρίου).

Διευκρινίζω ότι τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν ως αρχεία Finale (mus, musx), Sibelius (sib) ή MuseScore (mscz) και η περιγραφή/ανάλυση των έργων ως αρχείο Word (doc, docx) ή pdf, και ότι για την αποστολή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ιδρυματικός λογαριασμός email του φοιτητή.

Κώστας Τσούγκρας


share