Ανακοίνωση για τη διδασκαλία του μαθήματος “Αγγλικά Ι”

12 / 10 / 2020

Αγγλικά I Μουσικών Σπουδών

Τετάρτη, Οκτώβριος 14, 2020

10:00-13:00 (UTC+02:00) Αθήνα, Βουκουρέστι

Συμμετοχή στη σύσκεψη Skype

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/kalliopi/BVBKWRPU


share