Ανακοίνωση για τα πρώτα μαθήματα του εξαμήνου κ. Χάρδα

05 / 10 / 2020

Μουσική Ανάλυση Ι και Εισαγωγή στη Μουσικολογία:

Έχουν αναρτηθεί ξεχωριστές ανακοινώσεις.

Μουσικά σύνολα Ι και ΙΙΙ: Μουσική δωματίου

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 στις 12.00 θα γίνει το πρώτο μάθημα στο φουαγιέ του τμήματος. Το μάθημα μπορούν να παρακολουθήσουν φοιτητές (πιανίστες, εκτελεστές εγχόρδων, πνευστών και κρουστών οργάνων, τραγουδιστές) που θέλουν να συμμετέχουν ενεργά σε σύνολα μουσικής δωματίου. Στο πρώτο μάθημα η παρουσία των φοιτητών που θέλουν να δηλώσουν το μάθημα κρίνεται απαραίτητη, καθώς θα διαμορφωθούν τα σύνολα και θα συζητηθεί το ρεπερτόριο που θα μελετηθεί αυτό το εξάμηνο.  

Αισθητικές και αναλυτικές προσεγγίσεις στη μουσική του 19ου αιώνα

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 στις 18.00 θα γίνει το πρώτο μάθημα στην αίθουσα 9.


share