Ανακοινωση για τα μαθήματα του κ. Αδάμου

29 / 10 / 2020

Ανακοινώνεται ότι τα προγραμματισμένα μαθήματα του κ. Αδάμου για την Παρασκευή 30/10/2020 θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη σύνδεση μέσω της υπηρεσίας Zoom, θα ανακοινωθούν στo Forum ανακοινώσεων του κάθε μαθήματος στην υποδομή e-learning.auth.gr .


share